Baile fin de curso*

By Jet Bootsma, 12 June, 2018

(scroll down for English)

In de overhitte, inmiddels zuurstof arme maar zilte zweetlucht rijke sporthal zitten we met honderden opeen gepakt, verwachtingsvol de lenzen gericht op dáár waar onze oogappels straks de zaal binnen zullen komen…
De schelle overstuurde Pop Latino geselt onze trommelvliezen, maar we houden vol… Ja, JA! Daar komen ze!!

De lenzen, even focussen, vinden allemaal hun doel, groene shirts, rood, blauw, en daar is geel!!! Een blonde in geel!! In opperste concentratie (puntje van de tong uit de mond) volg ik mn blonde huppel door de zaal, zo trots!
Kijk haar nou…
tot…
tot er een ándere blonde huppel in geel voorbij komt, en zwaait.
Naar mij zwaait?
Ik begin –zo mogelijk- nog heftiger te zweten…

Beschaamd pak ik over naar ‘de goeie’…
(had ik mn eigen kind toch minstens uit duizenden moeten herkennen!!!)

Naast me zit Becky te gnuiven ‘Listen to this, giechelt ze me toe, ‘I’ve been filming Anna until I realised she had the wrong shoes’

Samen grijnzen we de rest van de baile van oor tot oor.
Zelfs de herrie kan me niet meer deren…

 

* Elk schooljaar vieren we de komst van de eindeloze Spaanse zomervakantie met een eindfeest. Elke klas doet een dans, en afgesloten wordt met een gezamelijke oefening van de hele school tegelijk. Het behoeft vast geen uitleg dat niet iedereen even verheugd uitkijkt naar dit evenement.

 

Baile Fin de Curso

In the steamy, sweaty and overheated gym hundreds of us are packed, gasping for air, awaiting with our cameras aimed not to miss a glimpse of the apples of our eyes about to enter ‘the stage’… The brutal cacophony of Pop Latino amplified far past the point of distortion assailed our eardrums, but we endure… Yes, YES! There they are!

Our lenses, focusing, all find their target; Green shirts, red shirts, blue, and there is yellow !!! A blonde in yellow !! In utmost concentration (tip of the tongue out of the mouth) I follow my blond, my pride! My joy! She does so well!
Look at her!
Until…
Until a different blonde pride and joy in yellow runs by, and waves.
Waves… at me?
If even possible I start sweating harder…

Embarrassed my lens changes target, following the ríght blonde in yellow.
(doesn’t a proper mum recognize her own at least from miles away?)

Beside me Becky chuckles. ‘Listen to this, she giggles,’ I’ve been filming Anna until I realized she had the wrong shoes’
Together we grin the rest of the baile from ear to ear. Even the noise can not hurt us anymore.

 

* Every school year we celebrate the arrival of the endless Spanish summer holiday with a fiesta. Each class does a dance (baile) and the party concludes with a joint exercise of all classes of the entire school. It needs no explanation that everyone is tremendously looking forward to this event.